کارگروه های تخصص شرکت سپهر طراحان البرز

شرکت سپهر طراحان البرز - خدمات مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

شرکت سپهر طراحان البرز - خدمات آبیاری و آبخیزداری

آبیاری

خدمات کشاورزی هوشمند

کشاورزی هوشمند

خدمات صنایع غذایی

صنایع غذایی

خدمات صنایع تبدیلی و تکمیلی

صنایع تبدیلی و تکمیلی

شرکت سپهر طراحان البرز - خدمات گلخانه و تولیدات گلخانه ای

گلخانه

شرکت سپهر طراحان البرز - خدمات قارچ و کمپوست و خاک پوششی

قارچ و کمپوست و خاک

شرکت سپهر طراحان البرز - خدمات حیات وحش و محیط زیست

حیات وحش و حیوانات

شرکت سپهر طراحان البرز - خدمات دامپروری و زنبورداری

دامپروری

شرکت سپهر طراحان البرز - خدمات پرندگان و طیور

طیور و ماکیان

شرکت سپهر طراحان البرز - خدمات شیلات و آبزی پروری

شیلات و آبزی پروری

شرکت سپهر طراحان البرز - خدمات باغبانی و زراعت

زراعت و باغبانی

تیم کارشناسی و مشاوران شرکت سپهر طراحان البرز

مهندس محمد سراهنگ

مهندس محمد سراهنگ

کارشناس مکانیک ماشین های کشاورزی

مهندس سودابه سعیدی

خانم مهندس سعیدی

کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

مهندس علی معرف زاده

مهندس علی معرف زاده

کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

مهندس فاطمه رئیسی

خانم مهندس رئیسی

کارشناس ارشد علوم باغبانی

مهندس امین انتظاری

مهندس امین انتظاری

کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

دکتر امینه زارع تبار

خانم دکتر زارع تبار

دکتری شیلات و آبزی پروری

مهندس امین نعمتی

مهندس امین نعمتی

کارشناس معماری

شرکت سپهر طراحان البرز - مهندس سعیده سعیدی

خانم مهندس سعیدی​

کارشناس باغبانی